روز: مرداد 9, 1400

استقلال مالی چگونه به دست می آید؟
بلوک یادگیری شم اقتصادی

استقلال مالی چگونه به دست می آید؟

شما زمانی در جریان ثروت قرار می گیرید که به توان تولید پول برای برخورد با دگرگونی ها و دوام آوردن در مقابل شرایط …

بلوک یادگیری شم اقتصادی

هوش مالی یعنی چه؟

هوش مالی به عنوان یکی از زیرمجموعه های شم اقتصادی، به معنی ایجاد ثروت از دارایی ها و حفظ این ثروت با روش …

بلوک یادگیری شم اقتصادی

عاقبت مالی شما چگونه است؟

“امیدوارم عاقبت بخیر بشی“، یکی از دعاهائی است که همیشه از دیگران خصوصا افرادی که سودای جوانی را پشت سرگذاشته اند، می شنویم …

بلوک یادگیری اصول مذاکره

عناصر یک ارتباط مؤثر چیست؟

یکی از نظریات مطرح در حوزه ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن، از زبان پرفسور محرابیان در خصوص عناصر ارتباط مؤثر …

چرا کسی به حرف من گوش نمی دهد؟
بلوک یادگیری اصول مذاکره

چرا کسی به حرف من گوش نمی دهد؟

همه مردم می‌خواهند شنیده شوند. گاهی اوقات ممکن است جلب‌توجّه افراد یا رساندن صدای‌تان فراتر از هم‌همه‌ی موجود به گوش افراد کار دشواری باشد …

بلوک یادگیری اصول مذاکره

واژه های قدرتمند در اثرگذاری کلام

فکر می کنید دلیل اثرگذاری کلام برخی از افراد در زمان برخورد با شما، ناشی از چیست؟ قطعاً شیوه بیان، زبان بدن، لحن، صدا و تمام فاکتورهای جذاب کننده …

بلوک یادگیری اصول مذاکره

چگونه تصمیم گیری مخاطب را کنترل کنیم؟

یکی از اتفاقاتی که در هنگام مذاکره می افتد، اثر ناخواسته ای است که با ایجاد یک تصویر غلط از خودمان در ذهن مخاطب، بر روی او گذاشته ایم …