تیر ۱۳۹۶

اگر تصویر درستی از مشتری نداشته باشید پول‌تان را از دست می‌دهید.

چطور یک تجسم ساده از مشتری ایده‌آل به شما کمک می‌کند پیام خود را متمرکز کرده و از فروشندگان دیگر پیشی بگیرید.هدفی واقعی که فهم آن آسان باشدانتخاب کنید. هدفی که آنقدر خاص باشد که مشتریان واقعی‌اش را جلب کند و کاربران غیرواقعی را حذف کند. ... ادامه مطلب

۹ رفتاری که رهبران موفق روزانه انجام می‌دهند و بیشتر از حرف و سخن نتیجه بخش‌است

۹ رفتار که شخص را تبدیل به یک رهبر می‌کند۱٫ مدیران موفق به طور واضح دیدگاه و انتظارات خود را انتقال می‌دهند.۲٫مدیران موفق تصمیم های بسیار سریع می‌گیرند.۳٫ توجه را به دیگران جلب می‌کنند.۴٫ خود را در آخر قرار می‌دهند.۵٫ مسئولیت کامل را می‌پذیرند و اعتبار خود را به اشتراک می‌گذارند.۶٫ افراد را مشتاق نگاه می‌دارند.۷٫ روی «چگونه» و «چرا» تمرکز می‌کنند.۸٫ ریسک می‌کنند البته نه بی‌پروا.۹٫ رهبران الگوی بقیه هستند. ... ادامه مطلب