کوچ واقعی دارای چه خصوصیاتی است؟

آنچه در این مقاله می‌خوانید

برای کوچ صداقت و شرافت در کار خیلی مهم است و در دوره کوچینگ مدرن آموزش داده می‌شود که یک کوچ چه صفات و خصوصیاتی باید داشته باشد. در حقیقت یک کوچ موفق، مسائلی را که سخت میتوان در موردشان حرف زد، پنهان نمی‌کند؛ او به مسائل پی‌می‌برد و بر آنها غلبه می‌کند. مربیگری یعنی خوب گوش دادن و بازخورد صادقانه، چون افراد ذاتا به دلیل ترس از شکست زیاد خطر نمی‌کنند، وظیفه کوچینگ مدرن این است که آنها را وادار کند تا از تردید خود بگذرند.کوچ باید به کوچی خود جسارت بدهد، دلگرمی مداوم و انرژی بخشیدن به دیگران یکی از جنبه‌های مهم کوچینگ مدرن است. برای اینکه به عنوان کوچ، موفق باشید باید به دیگران انگیزه بدهید و حرفتان موثق باشد. کوچ‌های اثرگذار، استانداردهای دارند که می‌گویند در محیط کار، خود واقعی‌تان باشید و به همکارانتان احترام بگذارید این عمل باعث سپاس بیشتر بین طرفین می‌شود. تیم ثروت آفرینان در مقاله چگونه با کمک کوچ، زمان و کار خود را اولویت‌بندی کنیم؟ از شما می‌خواهند چند موضوع مهمی را که بنظرتان باعث می‌شود در کسب و کار پیشرفت کنید، را بگویید؟ این رویکرد دکتر مظاهری در دوره کوچینگ مدرن، راهی است که بفهمد چگونه زمان و کار خود را اولویت‌بندی می‌کنید.

کار کوچ چیست؟

دکتر امیرحسین مظاهری سیف بعنوان کوچ چه کار می‌کند؟ در دوره‌های Modern coaching اولین غریزه‌ی او این بود که نه روی مسئله، بلکه روی تیم کار کند. به عبارت دیگر روی پویایی تیم تمرکز دارد و توجه خود را روی حل چالش‌های خاص می‌گذارد.

در واقع کار کوچ همین است: تشکیل تیم، ارزیابی استعداد افراد و پیدا کردن افراد مناسب برای انجام کار. مربیگری روی ارزشهای اصلی پافشاری می‌کند و کوچینگ مدرن مشکل را این طور حل می‌کرد: پرکردن شکاف ارتباطی بین افراد، گوش دادن، مشاهده و سپس پیدا کردن افراد مناسب برای کار کوچ در کمک و مشاوره به افراد برای پیشرفتشان در کسب و کار.

بنابراین کوچ تمرکزش را روی مشکل باید بگذارد؛ اینکه شرایط چگونه است، چه مشکلاتی وجود دارد، راه حل‌های موجود چیست و سوالاتی از این قبیل که این‌ها سوالات ارزشمندی هستند، دانستن جواب این سوالات باعث می‌شود که مربی هر آنچه برای موفقیت نیاز است را در اختیار داشته باشد تا مشکل حل شود و بهترین گزینه برای رشد و بهبود در کسب و کار را انتخاب کند.

در دوره کوچینگ مدرن به این موضوع مهم اشاره می‌کنند که کوچ باید بتواند مجموعه‌ای از استعدادهای مختلف را به طور هوشمندانه جمع کند و بداند که هر کسی ضعفهای دارد و فرد به فرد آنها را درک و تفاوتها را تشخیص دهد، سپس به آنها کمک کند.

دکتر مظاهری در این ویدئو می‌گوید: زبان جنگنده‌های اقتصادی چگونه زبانی است؟ آیا نیاز است که ما به زبان خاصی مسلط شویم تا پیشرفت کنیم…

مهارت کوچ این است که توانایی بالقوه‌ی فرد را ببیند؟!

کوچینگ مدرن به مهارت و طرز فکر نگاه می‌کند و میتواند پیش بینی کند که در کار کوچ خود چه پیشرفتی خواهد داشت. مهارت مربیگری این است که توانایی بالقوه‌ی فرد را ببیند؛ نه اینکه فقط عملکرد حال حاضر او را مد نظر قرار دهد.

کوچ موفق مشکلات بزرگ را حل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که مشکل در گوشه‌ای پنهان بماند؛ در واقع کوچینگ در حل سخت‌ترین و ناخوشایندترین مشکل، مهارت خاصی باید داشته باشد و توجه همه را به آن جلب کند.

بنابراین مربی باید همیشه معقول و مفید باشد و فورا روی راه حل تمرکز داشته باشد، همچنین نگرش مثبت به موفقیت هنگام سختی و مشکلات دارد. زیرا رهبری مثبت حل مشکل را آسان‌تر می‌کند و حتما باید مسائل منفی را بیان کرد، اما زیاد راجع به آنها بحث نکنید و با سرعت هر چه تمام‌تر برای حل آنها اقدام کنید.

کوچینگ مدرن از تجربیات و وفاداری به هنگام موفقیت در کار و وجدان کاری کوچ به هنگام شکست یاد می‌دهد که چگونه برخورد کنید و به کوچی خود در سختی کمک نمایید، زیرا در مربیگری قاطعیت در شرایط چالش انگیز خیلی مهم است.

نظرات کاربران

جدیدترین دوره های آموزشی

دوره جامع کوچینگ سوئیسی