فراسینما

تحلیل ماجرای فیلم و بررسی تکنیک های مختلف مذاکره، فروش، مدیریت

 

با متد دانشگاه هاروارد با روایت اثر گذار مهندس امیرحسین مظاهری

ما به شما یاد می دهیم که چگونه از اوقات فراغتتان در جهت پیشرفت استفاده کنید.فیلم دیدن هم می تواند حرفه ای باشد…

در گارگاه های فراسینما با کمک فیلم های توصیه شده دانشگاه هاروارد به بررسی تکنیک های رفتاری در زمینه کسب و کار، مذاکره، موفقیت و تصمیم گیری های اقتصادی و روش های ایجاد و توسعه کسب و کار ها می پردازیم.

درکارگاه های فراسینما یک فیلم با موضوعی مشخص نمایش داده میشود و استاد حین نمایش فیلم اتفاقات ، دیالوگها و رفتارها را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و نقاط قوت و ضعف را موشکافی کارده و با تعریف شکل صحیح واکنشها مطالب آموزشی را برای هنرجویان تعریف و تفسیر میکند.

در این تکنیک مخاطبان، خود را به جای نقش اول فیلم قرار می دهند و همراه با او فکر میکنند ،تصمیم میگیرند و در نهایت شگفت زده می آموزند که چگونه در شرایط مشابه رفتارکنند و تصمیم بگیرند.

این روش فهم و اثرگذاری هر تکنیک را به طور بی نظیری اثرگذار میکند و لذت غیر قابل وصفی را برای هنر جویان به ارمغان می آورد.

شرکت در دوره های فراسینما فرصتی است تا علاوه بر آموزش اصول حرفه ای در کنار هم از فیلم دیدن لذت ببریم و در پایان کارگاه به طور ملموس رشد توانایی های خود را احساس کنیم