چه کسانی نباید در این سمینارها شرکت کنند؟

افرادی که به دنبال میلیاردر شدن سریع در چند روز هستند.
افرادی که تفاوتی بین مطالب اصیل و کاربردی با کپی های جذاب نمی بینند.
افرادی که تصمیم گرفته اند با پشتکار به شرایط کنونی بچسبند و تغییر نکنند.
افرادی که به فکر شناختن و ساختن مدل شخصی برای خود نیستند.

آنچه به دست می آورید

دسترسی به گنجینه تکرار نشدنی تجربه های ناب

شما به دوره هایی دست می یابید که سابقه 26 ساله محتوایی با 120 بار اجرای موفق و قریب 19 هزار دانش آموخته است. تجاربی که دائما در حال به روز شدن در بازار کسب و کار امروز است.

با کسانی هم کلام می شوید که هم اکنون در جنگ اقتصادی در حال مبارزه و فعالیت هستند.

اصالت محتوایی، کاربردی و واقعی بودن تجارب دستاوردی منحصر به فرد برای شماست.

تا بتوانید بهترین تکنیک ها را برای مدل کسب کار خود انتخاب و طراحی کند.