دوره های تابستانه سمینار های ثروت آفرینان بهار ۹۷

نوابغ فروش ایرانی

نوابغ فروش ایرانی

۱۱ و ۱۲ مرداد


اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

۲۵ و ۲۶ مرداد


مدیریت زمان

مدیریت زمان

۲۲ شهریور