دوره های تابستانه سمینار های ثروت آفرینان بهار ۹۷

شروع کن معجزه کن

شروع کن معجزه کن

۷ و۸ تیر

این سمینار با موفقیت برگزار شد

شم اقتصادی

شم اقتصادی

۲۸ و ۲۹ تیر


نوابغ فروش ایرانی

نوابغ فروش ایرانی

۱۱ و ۱۲ مرداد


اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

۲۵ و ۲۶ مرداد


مدیریت زمان

مدیریت زمان

۲۲ شهریور