دوره های بهاره سمینار های ثروت آفرینان بهار ۹۷

استراتژی های پیشرو

استراتژی های پیشرو

۲۳ فروردین


شروع کن معجزه کن

شروع کن معجزه کن

۶و۷ اردیبشهت


شم اقتصادی

شم اقتصادی

۲۰ و ۲۱ اردیبشهت


نوابغ فروش ایرانی

نوابغ فروش

۳ و۴ خرداد


اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

۲۴ و ۲۵ خرداد

  • این سمینار با موفقیت برگزار شد