موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس

تقویم آموزشی ثروت آفرینان

ماهنام دورهروز هفتهتاریخ برگزاریوضعیت
مهرترغیب کننده حرفه ای
شم اقتصادی
متقاعد سازی
چهارشنبه
پنجشنبه و جمعه
چهارشنبه
۵
۲۰و۲۱
۲۶
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
آباناصول و تحول معماری
مانی گیم
گرگ وال استریت
پنجشنبه و جمعه
چهارشنبه
چهارشنبه
۴و۵
۱۰
۲۴
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
آذراستار ها
اصول و فنون مذاکره
مذاکره در بحران
پنجشنبه
پنجشنبه و جمعه
چهارشنبه

۹
۲۳و۲۴
۲۹
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
دینوابغ فروش
گرگ وال استریت
ترغیب کننده حرفه ای
شم اقتصادی
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه و جمعه
۷و۸
۱۴
۲۱
۲۸و۲۹
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
با موفقیت برگزار شد
بهمناصول و تحول معماری
اصول و فنون مذاکره
چهارشنبه
پنجشنبه و جمعه
۱۲و۱۳
۲۶و۲۷
اسفندنوابغ فروش
مدیریت زمان
مانی گیم
پنجشنبه و جمعه
پنجشنبه
چهارشنبه
۱۰و۱۱
۱۷
۲۳

ثبت نام شم اقتصادی

هنوز در سمینار شم اقتصادی ثبت نام نکرده اید؟نیاز به راهنمایی دارید؟ در فرم زیر ثبت نام کنید تا با شما تماس بگیریم

X
ثبت نام شم اقتصادی