موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان

Facebook

Twitter

کپی رایت 2018 موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:30 - 17:30

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

98-2126403740

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

دوره بهار

دوره بهار

23 فروردین

23 فروردین

استراتژی های پیشرو

استراتژی های پیشرو

6 و 7 اردیبهشت

6 و 7 اردیبهشت

شروع کن معجزه کن

شروع کن معجزه کن

20 و 21 اردیبهشت

20 و 21 اردیبهشت

شم اقتصادی

شم اقتصادی

2و 3 خرداد

2و 3 خرداد

نوابغ فروش

نوابغ فروش

31 خرداد و 1 تیر

31 خرداد و 1 تیر

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره تابستان

دوره تابستان

7 و 8 تیر

7 و 8 تیر

شروع کن معجزه کن

شروع کن معجزه کن

28 و 29 تیر

28 و 29 تیر

شم اقتصادی

شم اقتصادی

11 و 12 مرداد

11 و 12 مرداد

نوابغ فروش

نوابغ فروش

25 و 26 مرداد

25 و 26 مرداد

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

22 شهریور

22 شهریور

مانی گیم

مانی گیم

23 شهریور

23 شهریور

مدیریت زمان

مدیریت زمان

دوره پاییز

دوره پاییز

12 و 13 مهر

12 و 13 مهر

تیریز

تیریز

3 و 4 آبان

3 و 4 آبان

شم اقتصادی

شم اقتصادی

24 و 25 آبان

24 و 25 آبان

نوابغ فروش

نوابغ فروش

8 و 9 آذر

8 و 9 آذر

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

22 و 23 آذر

22 و 23 آذر

تیریز

تیریز

دوره زمستان

دوره زمستان

13 و 14 دی

13 و 14 دی

شروع کن معجزه کن

شروع کن معجزه کن

27 و 28 دی

27 و 28 دی

شم اقتصادی

شم اقتصادی

11 و 12 بهمن

11 و 12 بهمن

نوابغ فروش

نوابغ فروش

25 و 26 بهمن

25 و 26 بهمن

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

9 و 10 اسفند

9 و 10 اسفند

تیریز

تیریز

16 اسفند

16 اسفند

مدیریت زمان

مدیریت زمان