تقویم آموزشی - ۱۳۹۹

فروردین
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • استراتژی پیشرو

اردیبهشت
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • شم اقتصادی
 • شروع کن ، معجزه کن
 • هوش کلامی

خرداد
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • هوش کلامی
 • هوش مالی
 • اصول و فنون مداکره
 • نوابغ فروش
 • بازآموزی بهاری

تیر
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • کوچ مدرن ۱
 • کوچ مدرن ۲
 • شم اقتصادی
 • کد ۲۱ +MBA
 • شروع کن، معجزه کن

مرداد
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • کد ۲۱ +MBA
 • هوش کلامی
 • هوش مالی
 • کد ۲۱ +MBA
 • اصول و فنون مداکره
 • کد ۲۱ +MBA

شهریور
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • کد ۲۱ +MBA
 • نوابغ فروش
 • بازآموزی تابستان
 • مدیریت زمان
 • کوچ مدرن ۱

مهر
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • شم اقتصادی
 • شروع کن ، معجزه کن

آبان
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • هوش کلامی
 • هوش مالی
 • اصول و فنون مذاکره

آذر
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • نوابغ فروش
 • کوچ مدرن ۱
 • کد ۲۱ +MBA
 • کد ۲۲ +MBA
 • بازآموزی پاییز

دی
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • شم اقتصادی
 • کد ۲۲ +MBA
 • شروع کن، معجزه کن
 • کد ۲۲ +MBA

بهمن
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • هوش کلامی
 • هوش مالی
 • کد ۲۲ +MBA
 • اصول و فنون مذاکره
 • کد ۲۱ +MBA
 • نوابغ فروش

اسفند
کلیه دوره‌ها و سمینارها

 • کوچ مدرن ۱
 • بازآموزی زمستان

پیام بگذارید

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس می‌باشد.