موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس

تست هوش اقتصادی

97

تست “هوش اقتصادی ”

برای به دست آوردن موقعیت فکری و رفتاری و تعیین جایگاه و منطقه ثروت آفرین یا فقر آفرین خود در تست ویژه “هوش اقتصادی “شرکت کنید.

با شرکت در این تست میزان هوش اقتصادی خود را مورد سنجش و آزمایش اساسی قرار خواهید داد.و براساس نتایج این تست ،مدل فکری و رفتاری خود را خواهید شناخت و باموقعیت شغلی ونقاط فقر آفرین و ثروت آفرین زندگی خودآشنا خواهیدشد.

بر اساس نتایج تست “هوش اقتصادی “برای باسازی مجدد وضعیت و عاقبت مالی و اقتصادی، بر اساس راهکار های ارایه شده اقدام نموده و موقعیت خود را از منطقه فقر آفرین به منطقه ثروت آفرین برسانید.

برای شرکت در تست “هوش اقتصادی “به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

www.pms.ir

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ثبت نام شم اقتصادی

هنوز در سمینار شم اقتصادی ثبت نام نکرده اید؟نیاز به راهنمایی دارید؟ در فرم زیر ثبت نام کنید تا با شما تماس بگیریم

X
ثبت نام شم اقتصادی