موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان پارس

تست هوش اقتصادی یا FIQ چیست ؟

28

images12

تست هوش اقتصادی یا FIQ :

این تست با بررسی رفتار و عملکرد مالی بیش از هشت هزار نفر از صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی ایران در بازده زمانی پنج سال طراحی و تدوین شده و مطابق با اصول سنجش و آزمون سازی اعتبار سنجی شده و روایی و پایایی آن مورد تایید اساتید دانشگاه های علامه طباطبایی،تهران ،شهید بهشتی و امیرکبیر قرار گرفته است.

با شرکت در تست “هوش اقتصادی ” آینده مالی خود را پیش بینی و دگرگون کنید.بر اساس مدل فکری و تحلیلی ارایه شده در تست هوش اقتصادی به شناخت دقیقی از موقعیت شغلی و در امد فردی دست خواهید یافت وبا توجه به نتایج ارایه شده توسط این تست شما منطقه فقر و منطقه ثروت خود را خواهید شناخت.

برای آگاهی از منظقه فقرآفرین یامنطقه ثروت آفرین خود و شرکت در تست ” هوش اقتصادی “به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

www.pms.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.