وقتی به عنوان یک مذاکره کننده در تنگنا قرار بگیریم با چه تکنیک هایی می توانیم به موفقیت برسیم؟

در این پادکست به پنج عامل  اساسی به سبک اف بی آی می پردازیم که عبارتند از : گوش دادن فعال، همدلی، رابطه دوستانه، نفوذ و تغییر رفتار

برای تسلط بر این 25 تکنیک به سبک

FBI

 در سیمنار « هوش کلامی، مذاکره » شرکت کنید