بایگانی

  [video width="480" height="480" mp4="http://pms.ir/pms4/wp-content/uploads/2016/04/0.mp4" loop="true" autoplay="true"][/video] پشتکار تنها به معنی حضور بیشتر و طولانی تر در محل کار نیست. مردمی که فقط به IQ-شان فکر میکنند چیزی جز بازنده نیستند.(