بایگانی

تنها جایی که موفقیت(Success) قبل از سخت کار کردن (Hardwork) میآید در دیکشنری زبان انگلیسی است.(وینس لومباردی) هیچ موقع نگویید که دیگر دیر شده است. هیچ وقت برای گرفتن