بایگانی

۹ رفتار که شخص را تبدیل به یک رهبر می‌کند۱٫ مدیران موفق به طور واضح دیدگاه و انتظارات خود را انتقال می‌دهند.۲٫مدیران موفق تصمیم های بسیار سریع می‌گیرند.۳٫

با این ۷ روش کارآفرینی در هر کاری موفق تر باشید.۱٫تفکرانتقادی۲٫خلاقیت۳٫سختی و مشقت۴٫استقلال۵٫مدیریت۶٫ساختن برند شخصی خود۷٫ارتباطات

 امیر حسین مظاهری سیف : سال های اولی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم علاقه ی وصف ناپذیر و تا حدی غیر قابل کنترلی  برای کار کردن داشتم.