بایگانی

مدیران فردا: ظهور تکنولوژیست‌های بازاریابی امواج خروشان دیجیتالیسم مدتی است، که فراگیر شده اند. درگذشته، کارمندان بخش فناوری اطلاعات(IT) تنها تکنولوژیستهای سازمانی بودند که البته وظیفه آنها از طراحی