بایگانی

این بار که در مرکز توجه جمعی قرار گرفتید و میزان آدرنالین خونتان بالا رفت نام آن را هیجان بگذارید نه ترس.( آنتونی رابینز) گاهی برای برنده شدن، دست به