بایگانی

اگر افراد مناسب را انتخاب کنید و به آنها فرصت دهید که بالهای خود را بگسترانند، تقریباً دیگر نیازی نیست که آنان را مدیریت کنید.( جک ولش) مداومت ،

[video width="480" height="480" mp4="http://pms.ir/pms4/wp-content/uploads/2016/04/0.mp4" autoplay="true"][/video] تنها جایی که موفقیت(Success) قبل از سخت کار کردن (Hardwork) میآید در دیکشنری زبان انگلیسی است.(وینس لومباردی) هیچ موقع نگویید که دیگر دیر شده است.

افرادی که موفق و در جامعه مورد احترامند کسانی هستند که بیشترین وقت را روی آماده سازی برای آینده می گذارند.(برایان تریسی) تمام محدودیت هایی که دارید آنهایی هستند

تنها جایی که موفقیت(Success) قبل از سخت کار کردن (Hardwork) میآید در دیکشنری زبان انگلیسی است.(وینس لومباردی) هیچ موقع نگویید که دیگر دیر شده است. هیچ وقت برای گرفتن