حمید سپیدنام متولد 22 بهمن 1356 در انگلستان، فارغ التحصیل لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد می باشد، با نام مستر تیسر مشهور شده که بابا خوردن غذا و نقد آن پول میگیرد و تبلیغات می کند.

او تجربیات خود را در قالب شرکت اسپید در زمینه طراحی سایت و تبلیغات اینترنتی و برند سازی راه اندازی نموده است. در کنار کار شرکت به رستوران ها می رفت و تجربیات خود را در فیسبوک منتشر می کرد، کم کم به روزنامه آسیا دعوت شد و ستون خوش خوراک را از تجربیات رستوران گردی خود منتشر کرد.

او بعنوان آقای خوش خوراک و بعدا با نام انگلیسی مسترتیستر معروف شد. او حالا از رستوران ها پول می گیرد، غذا می خورد و تجربیات خود را از رستوران و غذا منتشر می کند، شهرت او بجز ایران در خارج از کشور نیز زبان زد شده است.

لایو رایگان حمید سپیدنام

رایگان تماشا کنید

قسمت اول لایو رایگان

لایو رایگان حمید سپیدنام

مدیرعامل شرکت کاسپید در زمینه طراحی سایت ، تبلیغاتی اینترنتی و برند سازی، معروف به مستر تیستر ، تستر غذای رستوران ها

دانلود قسمت اول