کارگاه آموزشی مذاکره در بحران

۹۵,۰۰۰ تومان

زمان برگزاری : ۱۵ اردیبهشت

آنچه به دست خواهید آورد

راهکارهای مذاکره در بحران مرگبار
سرمایه اجتماعی چگونه ایجاد می شود و کاربرد آن
روش FBI در مذاکره با گروگانگیر
شبیه سازی شرایطی در مذاکره که هیچ وقت تجربه نکرده اید
کاملا کاربردی و آموزنده با شیوه ای متفاوت