کارگاه علمی و عملی TRIZ

دومین دوره کاربردی و کارگاهی “خلاقیت و نوآوری TRIZ”

یکی از برجسته ترین و جامع ترین رویکردها و روش شناسی های علم خلاقیت شناسی ، دانش خلاقیت شناسی TRIZ یا نظریه حل ابداعانه مسئله موسوم به TRIZ به عنوان یک رویکرد عمیق و بنیادی خلاقیت شناسی و اختراع شناسی و نیز دانش و فناوری مهندسی خلاقیت و نوآوری است که حاصل تلاش ها و فعالیت های علمی بسیار ارزشمند دانشمند خلاقیت شناس بزرگ، پروفسور آلتشولر می باشد، که در حال حاضر در کشورهای مختلف جهان به آن توجه بسیار زیادی می شود .

۵۴۵,۰۰۰ تومان

مفاهیم سمینار

آنچه به دست خواهید آورد

• شناخت Triz Technology و اصول چهل گانه آن
• آشنایی با مهندسی خلاقیت و کاربرد آن
• افزایش خلاقیت ارتقاء راندمان و سودمندی
• نوآوری و اختراع و کاربرد آن در زندگی و کسب و کار
• بهبود عملکرد سازمانی و کاهش هزینه ها
• مقاوم سازی ساختار اقتصادی و فناوری
• توسعه پایدار و پیش بینی آینده

مدیران عامل سازمانها وشرکتها
مدیران میانی و اجرایی سازمان ها
کارآفرینان وصاحبان صنایع
پرسنل کلیدی سازمانها
افرادفعال در حوزه کسب و کار و اقتصاد
افراد علاقمند به مباحث مدیریتی

مخاطبین کارگاه
مدرس و سخنران

دکتر محمد رضا نظری

دبیر کل انجمن مجتمع های تجاری و چند منظوره کشور
عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی
 مدیر فروش اسبق زیراکس در خاورمیانه و …

۵۴۵,۰۰۰ تومان