دوره ی جامع سرمایه گذاری به سبک ثروتمندان یهودی

2,000,000 تومان

دوره های دارای تخفیفات ویژه تو جشنواره

دوره ویدئویی و صوتی شم اقتصادی

1,490,000 تومان

تا روز جمعه 45% تخفیف
دوره ی ویدیویی هوش کلامی

دوره ی ویدیویی هوش کلامی

1,490,000 تومان

تا روز جمعه 45% تخفیف

دوره ی ویدیویی و صوتی هوش مالی

1,490,000 تومان

تا روز جمعه 45% تخفیف

دوره ویدیویی و صوتی نوابغ فروش

1,490,000 تومان

تا روز جمعه 45% تخفیف

دوره ویدیویی و صوتی مدیریت زمان

1,490,000 تومان

تا روز جمعه 45% تخفیف
دوره ویدیویی بیزینس پروتکل

دوره ویدیویی بیزینس پروتکل

1,490,000 تومان

تا روز جمعه 45% تخفیف