فلش بک (مهندس مظاهری و تکنولوژی های مدرن)

فلش بک به چند سال قبل و تحلیل جالب مهندس مظاهری درباره ی گوگل و فیسبوک و استفاده ایرانی ها از تکنولوژی های مدرن
The short URL of the present article is: http://pms.ir/xGuBs
به اشتراک گذاشتن با :
امتیاز به این مقاله
بدون نظر

پیام بگذارید