دوره شم اقتصادی

با ثبت نام در سمینار شم اقتصادی کد تخفیف 30 درصدی را دریافت کنید. 

مکان :  هتل قلب تهران

تاریخ : 22 مهر

 زمان : 8 صبح تا 17

می خوای از ثروت جویی به ثروت آفرینی برسی؟  
می خوای روش ایجاد ثروت را بر اساس شرایط اقتصادی ایران بیاموزید ؟ 
مطمئن باش با شرکت در سمینار شم اقتصادی به روش خودت ثروتمند میشی! 
آماده ای اولین نقشه یک میلیون دلار خودت را بکشی!!
 

با کیبورد انگلیسی شماره خود را وارد کنید

در صورت ثبت نام در سمینار شم اقتصادی دوره های زیر را رایگان دریافت خواهید کرد.