تقدیر ویژه از اعضای طلایی ثروت آفرینان

در مراسم جشن آغازین سال تحصیلی ۱۳۹۵موسسه آموزشی ثروت آفرینان طی مراسم ویژه از اعضای طلایی با حضور مدیر عامل موسسه جناب آقای امیر حسین مظاهری سیف ،آقای جلیل قناد زاده مدیر مسئول روزنامه مزایده و مناقصه و دکتر مهدی کنعانی استاد دانشگاه تهران با اعطای لوح تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم از اعضای طلایی موسسه آموزشی ثروت آفرینان :خانم اعظم امیری آقای حسین عمو آقایی،آقای روح ا…عباسلو و آقای جواد پرستش با اعطای لوح تقدیر قدردانی شد .

IMG_0296IMG_0285

The short URL of the present article is: http://pms.ir/2m4Iw
به اشتراک گذاشتن با :
امتیاز به این مقاله
بدون نظر

پیام بگذارید