تست هوش اقتصادی

تست “هوش اقتصادی ”

برای به دست آوردن موقعیت فکری و رفتاری و تعیین جایگاه و منطقه ثروت آفرین یا فقر آفرین خود در تست ویژه “هوش اقتصادی “شرکت کنید.

با شرکت در این تست میزان هوش اقتصادی خود را مورد سنجش و آزمایش اساسی قرار خواهید داد.و براساس نتایج این تست ،مدل فکری و رفتاری خود را خواهید شناخت و باموقعیت شغلی ونقاط فقر آفرین و ثروت آفرین زندگی خودآشنا خواهیدشد.

بر اساس نتایج تست “هوش اقتصادی “برای باسازی مجدد وضعیت و عاقبت مالی و اقتصادی، بر اساس راهکار های ارایه شده اقدام نموده و موقعیت خود را از منطقه فقر آفرین به منطقه ثروت آفرین برسانید.

برای شرکت در تست “هوش اقتصادی “به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

www.pms.ir

 

The short URL of the present article is: http://pms.ir/79BZA
به اشتراک گذاشتن با :
برچسب ها
امتیاز به این مقاله
بدون نظر

پیام بگذارید